ห้องเรียนและห้องประชุม อาคาร 100 ปี ชั้น 5

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ที่อยู่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ห้องสมุด อาคาร 100 ปี ชั้น 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ที่อยู่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600


หอพัก 2

  • หอพักจำนวน 5 ชั้น (ชั้นอยู่อาศัย 4 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น)
  • ห้องพักชั้นละ 8 ห้อง ห้องละ 2 คน
ฟิสเนส


พื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง


รายชื่อนิสิตปัจจุบัน

รายชื่อ นิสิตรุ่น 14

ดาวน์โหลดรายชื่อนิสิต

รายชื่อ นิสิตรุ่น 13

ดาวน์โหลดรายชื่อนิสิต