ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (1 มิ.ย.66)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม พล.ร.อ.หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3