Interdepartmental Conference ครั้งที่ 4/66 (25 พ.ค.65)

ขอเชิญแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน/นิสิตแพทย์เข้าร่วมประชุม Interdepartmental conference ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 1300-1600 
ณ ห้องประชุม พล.ร.ท. สนิท โปษะกฤษณะ (ห้องประชุม 50 ที่นั่ง)