บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาศัลยศาสตร์
1 ก.ค.65

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาศัลยศาสตร์